ЦПО организира обучение за учители и директори от образователния специалист Ерин Макрайт

Център за приобщаващо образование организира обучение на международния образователен специалист Ерин Макрайт на 11 декември (неделя) 2016 г. от 09:00

Още...