Пътуваща работилница „Четене и театър” стартира във Велико Търново

Кръжокът „Четящият студент, четящото дете” с ръководител проф. М. Мандева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, за който вече Ви

Още...