Просторният прозорец – да влезе третото злополучие!

Не мога да отрека, че сираците Бодлер ми влязоха под кожата и с нетърпение чета за нещастния им живот, изпълнен

Още...