Не събуждайте дракона!

Автор на ревюто:
, , ,
7
Автор: Художник на корица: Преводач: Издателство: Година:

Какво да очаквате?

Образователна стойност

Положителни послания

Ролеви модели и добри примери

Груби сцени

Влюбване

Груб език

Консуматорство

Вредни вещества

За какво се разказва в книгата?

Драконът заспива много трудно. Детето е активен участник, който трябва да се погрижи да не събуди дракона като го гали по бодливия гръб, предотвратява шумовете на рицарите, брои и пее приспивни песни. Чудесна интерактивна книга, която увлича малчуганите и неусетно им помага да заспят.

Какво трябва да знаят родителите?

„Не събуждайте дракона!“ е интерактивна книга, която предполага активно взаимодействие на детето с нея. Този тип заглавия провокират децата да играят с книгите, подпомагат и развитието им чрез заложените задачи – броене, пеене и т.н.
Използвайте заглавието при приспиване, като променяте интонацията при прочита (различните по размер букви подсказват къде какво да правите), каните детето да повтаря различните задачи (например да погали дракона).

Теми за разговор:

Разкажете на детето повече за драконите и рицарите, ако смятате, че ще прояви интерес.

Още идеи за работа/игра по книгата:

Всяка книга предполага да се чете по интерактивен начин. Ето няколко идеи, които ни хрумнаха покрай тази:
– Вземете си идеи от „Не събуждайте дракона!“ и ги пренесеке върху друга книга
– Проверете какви други книги за дракони имате и прочетете някоя от тях (нашите фаворити са „Къде ми е дракона?“ и „Зог“)

Знаете ли, че...

Интерактивната книга е всяка книга, която позволява на детето да си взаимодейства с нея, т.е. да играе с нея.