Познай героя: ден 23 – Мюмлата

„Познай героя“ е рубрика, организирана съвместно от „Детски книги“ и изд. Дамян Яков в рамките на „Месец на МУМИНИТЕ. В продължение на 30 дни (от 1. до 30. ноември) ще ви предизвикваме да познаете героя от книгите на Туве Янсон, показвайки ви картинка с неговия облик. Вашата задача е да оставите коментар под статията с името на героя до 20.00 часа. Познаете ли, ние автоматично ще добавяме името ви в цилиндъра на магьосника, от който всяка седмица един от позналите някой от героите, ще печели книжна награда, осигурена от изд. Дамян Яков. Колкото повече герои познаете, толкова по-голям е и шансът ви да си спечелите награда.

Познайте кой е героят на снимката:

Мюмлата е весела и едра особа, цялата съставена от заоблености. Има голямо семейство и е добра майка на многобройни деца. Тя съвсем не е от типа майка-орлица и дава доста свобода на отрочетата си.

Майка е и на Малката Мю, Снусмумрик и Малката Мюмла (дъщерята на мюмлата). Мюмлата се запознава с Развейпрах, бащата на Снусмумрик, в „Мемоарите на татко Мумин” („Корабът на вселените“).