Познай героя: ден 17 – Старчето

„Познай героя“ е рубрика, организирана съвместно от „Детски книги“ и изд. Дамян Яков в рамките на „Месец на МУМИНТРОЛИТЕ“. В продължение на 30 дни (от 1. до 30. ноември) ще ви предизвикваме да познаете героя от книгите на Туве Янсон, показвайки ви картинка с неговия облик. Вашата задача е да оставите коментар под статията с името на героя до 20.00 часа. Познаете ли, ние автоматично ще добавяме името ви в цилиндъра на магьосника, от който всяка седмица един от позналите някой от героите, ще печели книжна награда, осигурена от изд. Дамян Яков. Колкото повече герои познаете, толкова по-голям е и шансът ви да си спечелите награда.

Познайте кой е героят на снимката:

Старчето се появява в книгата „В края на ноември“. Той е ужасно стар и забравя толкова лесно, че дори не помни собственото си име.

Твърдо решен да се отърве от всички роднини и съседи, които му досаждат в продължение на цели 100 години, Старчето решава да посети Муминската долина. Не е сигурен, че я е посещавал някога (може и спомен да е било), но е убеден, че в тази долина никой няма да го подканя да си ляга и никой няма да му досажда. А ручейчето, прекосяващо долината, е сред най-важните неща за героя.

Пристигайки в Муминската долина, Старчето открива сродна душа – прадядото на муминтролите, за който се грижи с уважение – говори на огледалото в гардероба, организира му празненство… Дали прадядото разбира и оценява всичко това, е съвсем друг въпрос 🙂

Старчето носи множество чифтове очила, които вечно губи, както и бутилка с коняк, от която обича да отпива по малко. Най-голямото му желание е да лови риба в ручейчето/поточето в долината, което определено не е река!