Обучение на тема „Множество увреждания: потенциал и възможности“ на португалският лектор Жоао Диас

По покана на Център за приобщаващо образование португалският лектор Жоао Диас ще проведе обучение на тема „Множество увреждания: потенциал и възможности“ на 11 декември (неделя) 2016 г. от 09:00 до 13:00 ч. в офиса на ЦПО в София (бул. „Васил Левски“ №114).

Обучението ще бъде полезно за учители, ресурсни учители, логопеди, психолози, ерготерапевти  и други специалисти, работещи с деца и ще отговори на следните въпроси:

•   Какво е множество увреждания?
•   Какви са причините и последствията от множеството увреждания за учениците?
•   От какво имат нужда учениците с множество увреждания?
•    Как се планира интервенция, центрирана върху дейност?
•    Как се комуникират и насърчават възможности за комуникация?

Обучението ще предложи размисъл върху фундаментални концепции за комуникация, участие и самоопределение и тяхното прилагане в контекста на ежедневна интервенция за хора с тежки и множество увреждания. Чрез представяне на теоретична информация, практически дейности, групова динамика и обсъждане на реални ситуации, ще бъдат дискутирани и идентифицирани начини за прилагане на тези концепции за деца и млади хора с множество увреждания.

Програмата на обучението можете да видите тук, както и да се регистрирате за участие. Таксата е 25 лв.

Жоао Диас е директор „Рехабилитационни услуги“ в португалската неправителствената организация ARCIL и логопед в Център за ресурси за приобщаващо образование, Португалия. Той има магистърски степени по педагогика от Университета на Коимбра и социални и поведенчески науки от Университета Грьонинген (Холандия). Като терапевт работи активно за достъпа до добра комуникация и осигуряване на възможности за всеки индивид чрез насърчаване на приобщаващо общество. Като мениджър, вярвайки в потенциала на човешкото многообразие, той се стреми да насърчава иновациите и интервенциите, които създават социални ценности.

Обучението се реализира в рамките на програма „Едно училище за всички“, с подкрепата на фондация „Америка за България“.