Национален библиотечен форум и връчване на годишните награди на Фондация „Глобални библиотеки“ на 25 ноември

Фондация „Глобални библиотеки – България” организира за 6-та поредна година Национален форум – „Библиотеките днес”. Той ще се проведе на 25 ноември 2021 г. от 13 до 17.30 часа. За втора поредна година, поради COVID-19 пандемията, форумът ще протече онлайн и ще се излъчва на фейсбук страницата на Фондацията от 13 часа.

Темата тази година е „Библиотеките в Единния цифров пазар“.  Ще бъдат засегнати теми като промените в авторското право в електронна среда, достът до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, коопериране между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство.

Във Форума по темите ще вземат участие представители от ИФЛА, ЕБЛИДА, Европеана, университетски преподаватели, библиотечни специалисти.

Също на 25 ноември от 18.30 ч. в клуб „Перото” ще се състои и церемонията по връчване на наградите на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за 2021.

Те се присъждат в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите са в  категориите:

  • За медии, в две под категории: за национална и за регионална медия.
  • За спомоществовател.
  • За публична институция.

Присъждането на наградите е на конкурсен принцип, а селекцията се извършва от петчленно жури от членове на Обществения съвет на ФГББ – проф. Боряна Христова, Снежана Йовева Проф.  Владимир Атанасов, Георги Константинов с председател – Доц. Георги Лозанов.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. Днес Фондацията поддържа тази техника и осигурява условията за равен достъп на гражданите до интернет чрез нея.

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е неправителствена организация в обществена полза.  В управителните органи на Фондацията влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.