Моята първа книга за Кирил и Методий

На 24 май отбелязваме Деня на славянската писменост и култура. Всенародни шествия завладяват централните улици на малки и големи населени места, а химнът на Стоян Михайловски “Върви, народе възродени”, звучи от зори до здрач. Дали обаче е достатъчно да се сещаме веднъж годишно колко е важна азбуката ни и дали учим децата си на уважение към светлия празник?

За да не бъде 24 май просто някакъв неучебен ден в съзнанието на малчуганите, трябва да ги подготвим да познават и ценят делото на светите братя Кирил и Методий. безценен помощник в тази важна задача се явява “Моята първа книга за Кирил и Методий” (изд. “ПАН”). В нея авторът Цанко Лалев проследява умело и предава на разбираем за децата език информацията за живота и делото на двамата братя. Книгата е разделена на своеобразни глави, оформени като отделни разтвори. Най-напред се проследява произхода на Кирил и Методий, обучението им, тяхната кариера. Специално внимание авторът обръща на създаването на азбуката, Великоморавската мисия на светите братя и краят на живота им. Не е пропуснат и Златният век на българската култура, появата на кирилицата и честването на 24 май като празник на писмеността и културата ни. Информацията е изведена в един-два абцаза, по интересен начин, предполагащ лесно осмисляне, каквато всъщност трябва да е целта на уроците по история.

Към биографичната справка за живота и делото на светите братя, Цанко Лалев е прибавил откъси от “Житие на Константин-Кирил Философ”, “За буквите” на Черноризец Храбър, “Шестоднев” на Йоан Екзарх – произведения, които допълнително подчертават ролята на двамата братя и делото им за запазването и развитието на българската култура. Любопитните факти от типа “Знаете ли, че…” са изведени в разноцветни кутийки и допълнително провокират любопитството на малкия читател. Ето и моя любим пример от категорията с фактите:

“За да преведе точно на старобългарски език библейските книги, Константин-Кирил Философ създал много нови думи, които използваме и днес като: благодаря, беззаконие, безмълвен, животворен, лицемерие, злодей, непобедим.

Богатият снимков материал, хронологичната таблица в края и достъпните обяснения към снимките превръщат “Моята първа книга за Кирил и Методий” (изд. “ПАН”) в задължително четиво за малки и големи.

Автор: Вал Стоева