Kак да мотивираме учениците да четат за удоволствие

Като изследовател на грамотността, който се интересува от подобряване на постиженията на децата в областта на четенето, през последните няколко години д-р Сара Макгаун* се фокусира върху мотивацията и ангажираността в четенето на децата като начин за повишаване на положителните резултати.

За нея тази област има нужда от още изучаване, но все пак има изследвания, които статистически оценяват успеха (или липсата на такъв) на интервенции и програми, целящи повишаването на мотивацията за четене, ангажираността и способностите на децата. В статия за Scottish Book Trust д-р Макгаун представя своите топ 5 подхода (базирани на доказателства) за възпитаване на по-висока мотивация за четене и ангажираност, включително и практически съвети за класната стая:

Избор

Децата имат нужда от разнообразни читателски активности и свободата да правят избор. Смята се, че четенето на книги има най-голям ефект върху лингвистичните и читателските умения от другите видове текстове, но е важно децата да имат достъп до различни текстове според интересите си.

Практическо значение

Децата се нуждаят от текстове, които имат връзка с техните живот, култура и среда. Насърчаването на децата да правят връзки между персонажи и истории и техният собствен живот може да доведе до по-голяма ангажираност в четенето.

Самостоятелност

Прекаленият контрол на учителя върху това, което четат учениците води до отблъскване на децата от това занимание. Те трябва да имат свободата да правят собствени избори.

Сътрудничество

Четенето и споделянето на книги с приятели и познати (например в читателски клубове) доказано води до повишаване на удоволствието от четенето, мотивацията и ангажираността. В началото децата може да имат нужда от подкрепа при структурирането на тези съвместни дейности, за да сте сигурни, че нещата вървят гладко.

Успех

Децата имат нужда от достъп до книги, които могат да прочетат сравнително лесно, както и такива с достъпен набор от думи. Разбира се, искаме децата да развиват своите читателски умения чрез по-трудни книги, но и те все пак трябва да са достъпни като ниво. Похвалата на усилията и развитието в четенето (вместо способностите и представянето) е важна. Тя окуражава учениците да полагат повече усилия и ги мотивира да четат повече.

Стратегии за насърчаване на мотивацията и ангажираността с четенето

В допълнение към научните източници, смятам, че можем да научим много по темата от практиката на учителите. В скорошен мой проект работих с учители от 22 начални училища. От тях над 50 учители участваха в работилници, целящи да подобрят читателските умения на децата.

Целта ни бе да съчетаем знания на научните работници и учителите, с които да подобрим положителните резултати от четенето на децата. Ето стратегиите, които споделиха учителите от тези работилници:

Посветете време на четене за удоволствие

В клас децата трябва да имат възможност да четат за удоволствие и да не бъдат заставяни да пишат преразкази, анализи или да им се поставят задачи за четене. Учителят през това време също чете за удоволствие. (Такава инициатива е и познатата в България D.E.A.R. Day – Drop Everything And Read.)

Библиотеките да изглеждат атрактивно

Насърчаването на децата да развиват библиотеката в класната стая, да избират книгите за нея и да го подреждат по привлекателен начин е важна част от повишаването на мотивацията им за четене. Учителите изтъкват нуждата да бъдете безмилостни – махнете всички опърпани книги, които децата не четат.

Дискусии за прочетеното

Смята се за важно да създадем възможност за децата да споделят и препоръчват книги със своите приятели. Освен това за някои деца е полезно да имат другарче за четене.

Еднократни читателски инициативи в класната стая

Един такъв пример е инициативата „скоростни срещи“, в която на всяко бюро застават по двама ученици, които трябва да си разменят препоръки за книги в рамките на определено време. След сигнал децата се разменят. Това ги насърчава да говорят ентусиазирано за любимата си книга и им дава достъп до много заглавия за кратко време. Накрая децата гласуват кой е направил най-хубавата презентация на книга.

Насърчаването на читателска култура в училище

Учителите обсъждаха игри и инициативи за насърчаване на училищна читателска култура. Една от тези игри беше „Познай кой“ – игра, в която всички служители в училище се снимат скрити зад корицата на любимата си книга (или детска книга) и децата трябва да познаят човека само по книгата. Това е страхотен начин да се включат всички в училището – директорът, учителите, чистачите, продавачите на лавката и т.н. и да се насърчи читателската култура в цялото училище, като се покаже, че всички четат. Създава се и възможност за обсъждане на много книги.

„Най-успешните начини за подобряване на мотивацията и ангажираността на децата с четене се появяват, когато учени, учители и ученици работят заедно. В момента имаме нужда от повече обратна връзка от учениците, така че, защо да не ги попитаме какво би ги накарало да четат повече?“, обобщава д-р Макгаун.

 

*Д-р Сара Макгаун е преподавател в катедра „Образование” на Университета на Единбург. Нейните изследвания в областта на грамотността обхващат редица области, включително ранно развитие на четенето, четене и правопис, полова разлика в четенето, четене и разбиране на различни типове текст и мотивация за четене. Тя работи с учители, институции и организации за повишаване на грамотността, за да насърчи по-широкото използване на научните резултати в практиката.

Превод и адаптация: Мирослава Илиева