Как четеш?

  • Добрите примери могат да бъдат много вдъхновяващи. За да покажем на всички, че децата не само четат, но могат да бъдат модел за подражание, каним читателите да разкажат сами как прекарват времето си в света на книгите.
  • Попълни полетата по-долу с необходимата информация*, прикачи твоя снимка**, помоли за разрешение родителите си да изпратиш информацията*** и ние ще я публикуваме в сайта :)
  • Как четеш?

  • * Фондация "Детски книги" ще използва данните на участниците като имена, възраст, населено място и предоставена снимка в рубриката "Как чете..." за целите на кампанията и по никакъв начин няма да предоставя контактна информация на трети лица, както и няма да използва събраните данни за рекламни цели. Всички събрани данни следва да са одобрени от родител/настойник и във формата за участие да е отбелязано, че родителят/настойник предоставя съгласието си лице под 18 години да се включи в рубриката "Как чете...".
  • ** Всеки участник в рубриката "Как чете..." има правото да прикачи една своя снимка, която не нарушава по никакъв начин правата на детето. Снимките ще бъдат прегледани от администратор преди публикация и няма да бъдат публикувани, ако по някакъв начин застрашават правата и сигурността на участниците.
  • *** Разрешението от страна на родител/ настойник/ попечител за участие на лице под 18 години в рубриката "Как чете..." е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Ако не е отбелязано съгласие за участие, нищо от предоставените данни няма да бъде публикувано в сайта и всички данни ще бъдат незабавно заличени. При предоставяне на съгласие от страна на родител/настойник/попечител, той ще бъде уведомен на контактния и-мейл, когато интервюто с детето е активно.

Сигурност

Вашият коментар