Йохана Бринтън: „Четенето трябва да бъде направено достъпно за възможно най-много хора.“

През юни 2023 г. членовете на Европейската мрежа за грамотност EURead се събраха в България, за да обменят опит и идеи по отношение на насърчаването на четенето. В настоящата рубрика споделяме интервютата си с част от представителите на мрежата и опитваме да установим кога гледните точки стават допирни. Днес предаваме разговора си с Йохана Бринтън, директор „Международно бизнес развитие“ за най-голямата испанска платформа за е-книги – „Libranda“. Интервюто проведе Гергана Димитрова.

Каква роля играят технологиите в насърчаването на четенето?

През последните няколко години наблюдаваме значителен ръст в популяризирането на книги през TikTok и социалните мрежи. Мисля, че е белег на нашето време колко много книги намират своя успех чрез тези канали. Аз лично приветствам всеки начин, посредством който книгите достигат до своите читатели.

Може би е естествено екранът да стане новия прозорец към света. Но дали не е възможно да бъдем съвременни, технологични хора, без да губим интереса си към книгите? Какви подходи са се доказали като ефективни за възобновяване на този интерес?

Мисля, че интересът към книгите се събужда най-напред чрез хората. Децата се вдъхновяват от това, което виждат край себе си. Ето защо една активна библиотека, успяваща да достигне до тях, е много важна. Учителите също могат да насърчават страстта към четенето, както и членовете на семейството.

Ако всички тези предпоставки са налице, за децата ще бъде по-лесно да приемат четенето като форма на забавление.

Поставяте акцент върху изграждането на цялостна читателска култура в обществото. Не мога да не Ви попитам как „Libranda“ допринася за изграждането на тази култура.

Предоставяме технологичния продукт, чрез който училищата предлагат книги за четене от таблет. Това е един от начините да подпомогнем учебните заведения да запознаят децата с богата колекция от книги. За момента платформата се използва най-вече в Канада, но я развиваме и за други държави, например за Швейцария. Надяваме се да успеем да я нагодим към още много места във времето.

Как Вашата организация се справя с предизвикателствата по отношение на достъпа до книгите?

Работим усилено, за да направим платформата лесна за използване.  Заложили сме функция, която позволява на децата с проблеми със зрението да променят шрифта с такъв, създаден за дислексици; добавяме и аудио файлове за онези, които не виждат въобще.

Да можеш да използваш технологиите с цел достъпност, е голямо предимство.

Как измервате въздействието, което оказвате в посока насърчаване на четенето?

За обществените библиотеки броят на заеманите книги е един от показателите, които разглеждаме. За училищата това е броят на потребителите, регистрирани в платформата. За издателите – броят на книгите, които предоставят за нея. Едно от нещата, на които особено държим, е да правим книгите много достъпни. Книгите в дигитални формати имат различни нива на достъпност – ние се стремим да стигнем най-високото.

Има ли нещо друго, което бихте искали да споделите за дейността на своята организация?

Ние гледаме на софтуера като на позволяващ четене по всеки начин, който хората могат да пожелаят. Независимо дали искат да закупят книга от търговец на дребно, да я заемат от библиотеката, да участват в книжен клуб, ние изграждаме екосистемата, която ще направи тези неща възможни. Както вече казах, вярваме, че четенето трябва да бъде част от културата, трябва да бъде направено достъпно за възможно най-много хора – това е нещото, към което вървим. Като полагаме усилия да обединим издателите, библиотеките, училищата и технологиите, ние се опитваме да предложим по-добро читателско изживяване на всички.

В рубриката „Гледни точки“ ви срещнахме и с Даан Бийки, експерт за фондация „Четене“ – Нидерландия и координатор на EURead. Нека припомним какво разказа той.