Издателите приветстват препоръките на комисията по култура и образование на Европейския парламент

Федерацията на европейските издатели (FEP) приветства приемането с голямо мнозинство на Доклада за бъдещето на европейския книжен сектор в комисията по култура и образование (CULT) на Европейския парламент. FEP подчерта обществения принос на сектора и даде препоръки, които да помогнат на издателите да се изправят пред текущите предизвикателства.

Докладът открои значението на независимия и многообразен издателски сектор за осигуряване свобода на изразяване. В същото време наблегна и на нуждата от прилагане на незабавни мерки за справяне с нелоялните практики от страна на големи технологични компании, с инфлацията и ръста на разходите, със зеления преход и с генеративния изкуствен интелект.

Евродепутатите призоваха Комисията и държавите-членки:

  • да инвестират повече в насърчаването на четенето,
  • да въведат програми за ваучери за култура,
  • да предоставят подкрепа на издателите да станат по-екологични и направят своите книги достъпни,
  • да прилагат правилно Закона за цифровите пазари и
  • да подсигурят оперативната съвместимост на електронните четци.

Рикардо Леви, президент на Федерацията на европейските издатели, заяви:

„Комисията CULT прие балансиран доклад с основни предложения, за да гарантира, че Европа ще остане просперираща среда за предоставяне на книги за обучаване, информиране и развличане на гражданите.“

Той призова Парламента да подкрепи напълно Доклада по време на гласуването в пленарна зала през есента.

Единодушието, с което се приеха представените предложения, както и зелената светлина от президента на FEP, са добър знак. Те носят надежда за положителни промени на ниво политики – промени, засягащи книжния бранш в множество европейски страни, включително България.

FEP е асоциацията на книгоиздателите в Европейския съюз и колективният глас на огромното мнозинство издатели в Европа. Тя представлява 29 национални асоциации на издатели на книги, научни списания и образователни материали от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и други европейски страни.

Източник: Прессъобщение на FEP. Превод: Гергана Димитрова