Херлийн ван Дален: „Четенето е един от ключовите елементи на образованието.“

През юни 2023 г. членовете на Европейската мрежа за грамотност EURead се събраха в България, за да обменят опит и идеи по отношение на насърчаването на четенето. В настоящата рубрика споделяме интервютата си с част от представителите на мрежата и опитваме да установим кога гледните точки стават допирни. Днес предаваме разговора си с Херлийн ван Дален, изпълнителен директор на Фондация „Четене“ – Нидерландия и съпредседател на Борда на EURead. Интервюто проведе Гергана Димитрова.

Какво е текущото състояние на грамотността в Европа? Забелязвате ли някакви значими тенденции през последните години?

Положението с грамотността в Европа не е цветущо. Някои държави се справят по-успешно от други, но, строго погледнато, уменията за четене на хората намаляват. Това е нещо наистина тревожно.

Какви са дългосрочните ви цели за подобряване на това положение и какви стъпки предприемате за постигането им?

В “EURead” неведнъж сме заявявали, че всеки трябва да получи шанса да бъде читател, за да може да израсте до човека, когото би искал да стане. Повече възможности, по-добро представяне в училище, по-нататъшно развитие – това е много важно за децата, но и за обществото като цяло.

Четене от самото раждане – нагледно. Снимка: IFLA SDG Stories

Споменахте мрежата “EURead”, но аз бих искала да изместя фокуса към организацията, която представлявате – „Stichtung Lezen“. Какви стратегии използва тя за насърчаване на четенето като социална и обществена дейност?

В Нидерландия смятаме, че насърчаването на четенето трябва да започва отрано. Това е и причината да създадем програмата „BoekStart“, която към днешна дата обхваща повече от 40% от семействата. Достигането до родителите с по-ниски доходи все още представлява трудност, защото ние работим основно с библиотеки, а тези хора обикновено не ги посещават. Ето защо, за да установим контакт с тях, се налага да се обърнем към педиатрите.

Сътрудничим си с детските градини, за да подсигурим положителна среда за четене с обучени професионалисти и качествени заглавия. Партнираме си и със средните училища, за да се уверим, че имат заредена училищна библиотека с разнообразие от книги и отделят време за четене на децата.

Четенето е един от ключовите елементи на образованието. Всички научни изследвания показват, че е хубаво да обръщаме внимание на книгите от най-ранна възраст както в, така и извън дома.

А какво бихте казали по отношение на предизвикателствата, пред които се изправят тийнейджърите, когато става въпрос за четене?

Днес социалните мрежи заемат централно място в живота на децата и четенето е станало по-маргинално. Тъй като и много родители вече не четат както преди, стаите им са опразнени от книги. Но ако четенето не е част от живота, то изчезва. Едно от основните ни занимания е да предлагаме на децата книги, които те сами биха искали да прочетат, да съставяме колекции според техните интереси. Опитваме се да променим и нагласата към даването на указания в клас. За нас не е тайна, че някои от учениците се нуждаят от повече внимание, от повече, да речем, инструменти, за да се обърнат към четенето.

Разучаване на играта Assasin’s Creed. Снимка: GameSpot

Като говорим за технологиите, Вашият колега Даан Бийки сподели, че търсите начини да ги превърнете в свои помощници.

Така е. Работим заедно с „Ubisoft“, популярен разработчик на игри. Помолихме няколко писатели да разпишат нови сюжетни линии в рамките на историята на „Assassin’s Creed“. Децата могат да се запознаят с тях, а и да получат съвети за по-нататъшно четене. Много момчета ни споделиха, че е нямало да прочетат текстовете, ако не са били част от играта.

С подхода „Технологиите не са наш враг, а наш приятел.“ ние се опитваме да се свържем с децата, а и да предложим нещо ново и интересно на авторите. Защото писането за игра е различно от писането на роман или разказ.

Правим редовни проучвания какво се случва, какво работи и какво не, задаваме си въпроса можем ли да се справим по-добре. Стремим се да използваме технологиите, за да направим четенето достъпно.

В рубриката „Гледни точки“ ви срещнахме с Даан Бийки, координатор на EURead, с Йохана Бринтън от испанската платформа за е-книги „Libranda“, със Сара Егел, ръководител проекти към Швейцарския институт за детски и младежки медии. Не пропускайте да се запознаете и с техния опит в насърчаването на четенето.