Глаголически игри в читалището в Белопопци

Какво е било „детството“ на нашия език? Как е изглеждала глаголицата такава, каквато са я създали Светите братя? На 16. май децата в Белопопци търсят отговорите с майсторилница “Знаците, които говорят”. Белопопчани избират тази дата като междинна на Деня на равноапостолите Кирил и Методий (11. май) и Деня на българската азбука, просвета и култура. За една вечер селското читалище “Съзнание 1925” се преобразява в сцена на занимателни игри с българските букви и място за трупане на нови знания.

Тон на работилницата дава инициативата „Камъче си нарисувай“. Вместо върху камъче, всяко от децата изписва своята буква върху дървена плочка. С подходящата каишка малкият знак се превръща в сувенир от приятно прекарано време. Освен че изработват гривни, децата сравняват и обсъждат двете азбуки, разшифроват думи и изречения, изписани на глаголица, съставят тайни кодове и послания за своите близки и приятели. По този начин, чрез преживяване, малките читатели научават много за светите братя Кирил и Методий, за значението на тяхното дело за българската просвета и култура и славянската писменост.

     

„Знаците, които говорят“ е само един от многобройните проекти на читалището в Белопопци, общ. Горна Малина. Щафетно четене, посрещане на писатели, изработка на авторски книжки – читалището предлага широк кръг от занимания, свързани с книгите, опровергавайки твърдението, че в малките населени места не се чете. В случай че искате да подпомогнете библиотеката на “Съзнание 1925”, подпишете петицията на Националния пакт за четенето.