Електронна декларация

Декларация за информирано родителско съгласие
Фондация "Детски книги" е неправителствена организация с идеална цел, чиято мисия е да насърчава четенето сред децата. За да споделим материалите, свързани с деца - интервюта, лично творчество и други, необходимо ни е родителско съгласие. Личните Ви данни и данните на детето Ви се съхраняват според Политиката за обработка и съхранение на личните данни на фондация "Детски книги". При публикуване на материали използваме възможно най-малко информация, свързана с децата, за да запазим техните права.
(имена на детето)
Сайтове: detskiknigi.com, biserche.com, shtafeta.detskiknigi.com Профили във Facebook, Instagram, Twitter
Signature is required.
Подпишете се в полето по-долу с помощта на мишката на компютъра или чрез тъчпада на компютъра/смартфона си. Ако сгрешите, използвайте бутона Reset Signature - чрез него можете да изчистите подписа и да го положите отново.