Елате на празника на приобщаващото образование в Южния парк

Център за приобщаващо образование ще сложи финал на национална кампания Дни на приобщаването 2017 с голям празник на приобщаващото образование на 16 юни от 18:00 до 21:00 ч. в Южен парк на Голямата поляна . По време на събитието ще бъдат наградени победителите от конкурсите „Учителят, който обича всички”, „Приобщаващи практики в класната стая” и „Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот”, част от национална кампания Дни на приобщаването 2017.

Входът за празника е свободен, а присъстващите ще могат да се включат в различни игри и работилници за малки и големи.

Дните на приобщаването се провеждат за втора поредна година, в рамките на Програма „Едно училище за всички“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Техен фокус е популяризиране принципите и философията на приобщаващото образование. Тази година в центъра на вниманието е приобщаващия учител.