Експериментът: началото

Редица европейски и световни изследвания на грамотността акцентират върху необходимостта от развитие на ранното детско четене. Всички те пропагандират, че огромният брой неграмотни може да бъде намален, ако целенасочено положим усилия да приобщим децата към книгите още от люлката. Експертите съветват родителите да четат на глас поне по 15 минути на мъничките бебета, а в много страни работят и специални програми, чрез които педиатрите дават насоки на младите родители по отношение на най-подходящите четива за тяхното дете.

В България ситуацията не е по-различна от другите държави. Тук броят на функционално неграмотните възрастни е около 40 %, все повече тийнейджъри напускат училище, а в нивото на грамотност на учениците се наблюдава известно изоставане спрямо стандартите за съответната възраст. Тревожните факти се потвърждават от световните изследвания на грамотността, а усилията на повечето програми за квалификация и повишаване на знанията са насочени към учениците от средния курс.

Работейки по кампании за насърчаване на четенето ( „Читателска щафета“, награда „Бисерче вълшебно“) при началния и основен курс на обучение, нашият екип непрекъснато се сблъсква с деца, които не са имали досег с книгите, на които никой не им е чел или които не са стъпвали в библиотека. Те знаят всичко за анимационните герои, но не познават добрия стар Мечо Пух или пък Червената шапчица. Хилядите идеи, които се въртят в малките им главички не могат да бъдат изразени с думи, защото речникът им се свежда до ограничен брой прилагателни имена, неспособни да предадат въодушевлението на малкия човек. Тази тревожна тенденция ни накара да проверим дали съветите на световните експерти за четене от най-ранна детска възраст могат да изградят по-добри читатели.

С подобна нагласа поставяме началото на нашия дългосрочен експеримент, в който най-малкият член на екипа ни – Да̀ниел – ще се срещне с книгите веднага след изписването му от болницата. В специалната категория в сайта периодично ще правим обобщение на реакциите му и ще следим развитието му по отношение на речта, а по-късно и по отношение на желанието му за четене. Ще споделяме с вас и книгите, които сме подбрали за него след консултации със специалисти и ще се опитаме да сме полезни на онези млади родители, които също биха опитали да превърнат детето си в читател още от раждането.

Дали експериментът ще успее? Това само времето ще покаже, но вярата, че всяка минута, прекарана с книгите, ни прави по-одухотворени, ни дава надежда да вървим смело напред!