Децата учат за… жизнените цикли

Естественото любопитство на децата дава възможност на възрастните да предадат много знания с малко усилия. Кратка научна информация, съобразена с възрастта на детето и допълнена с игра, гарантира полагането на добри основи за уроците в училище. Картите „Жизнени цикли“ на изд. „Керът“ са отличен помощник на възрастните, когато искаме да поговорим с малчуганите за кръговрата в природата.

Активните карти, които пристигат в удобна платнена торбичка, са разделени в шест теми:

 • растения
 • кръговрат на водата
 • жаби
 • птици
 • пеперуди
 • човек

Кратката информация на гърба, написана точно, ясно и интересно, за да привлича вниманието на децата, помага на възрастния да предаде материала лесно и професионално. Отпред на всяка карта е показано изображение на дадената фаза от цикъла, което помага на децата да запаметят информацията и визуално. Подобен комбиниран подход за преподаване гарантира по-добри резултати при проверка на усвоената информация.

Макар и неочаквано, картите са подходящи за доста широк възрастов диапазон – могат да бъдат интересни както за мъници на 4 години, така и за ученици във втори или трети клас. За да проверим дали твърденията на съставителите за този диапазон са верни, помолихме учителите от 29 ДГ „Слънце“ – София да разиграят картите с децата от своите групи.

Освен позитивните отзиви, много ни впечатли и идеята на г-жа Мая Станчева за допълнителни занимания с картите:

 • Учителят прочита информацията от гърба на картите, допълва и разяснява онова, което е неясно за учениците му (напр. какво е тийнейджър или попова лъжичка).
 • След това децата са поканени да се разделят на 6 групи (колкото са темите).
 • Всеки взема по една карта.
 • Определят се двама отговорници за всеки кръг, които приканват съучениците си да се подредят според етапите на всеки цикъл.
 • Докато се подреждат, всяко дете назовава своя етап от цикъла.
 • Накрая учителят проверява дали верижката е подредена правилно.

Упражнението може да се играе както за чисто забавление, така и да се прибави състезателен елемент за по-големите деца (в училищна възраст).

Проверихме как работят картите „Жизнени цикли“ с 4-годишния Даниел в проект „Експериментът“, както и с 8-годишната Мая. И двамата се забавляваха активно, като при Мая се наложи информацията да бъде леко допълнена и усложнена, докато при Даниел използвахме възможността да направим препратки към детски енциклопедии и художествени заглавия по отделните теми.

Ето и много кратък списък с книги, към които можете да се насочите, когато поиграете с картите на изд. „Керът“: