Децата, които могат да четат, но не искат…

Изследвания показват, че колкото повече децата четат, толкова по-добре се справят с четенето и  се потапят в книгите с по-голямо удоволствие. За съжаление, обратното важи със същата сила: децата, които четат малко, обикновено не са добри в четенето и го избягват, когато е възможно.

Има ли нещо, което можем да направим, за да предизвикаме интерес към четенето у децата?

Първо, разбира се, трябва да разберем какви са причините, които пораждат нежеланието у детето да чете. Разкриването им би ни помогнало да намерим най-добрия начин да го мотивираме да открие или преоткрие удоволствието от четенето.

Защо някои деца не искат да четат?

„Скучно е!” Не се отчайвайте, ако получите такъв отговор относно поредната задължителна книга от училище. Можете да му предложите книга от домашната библиотека, която по някакъв начин е близка до неговите интереси или да потърсите мнението на специалисти в областта на детската литература и четене. Те ще ви насочат към подходящи за възрастта и интересите на детето четива.

„Нямам време!” Така е! Smile Децата са заети: училището, игрите с приятели, домашните задачи, телевизията, компютърните игри заемат цялото им свободно време. Децата се нуждаят от помощта ни при организирането на задачите си, за да им остане време за четене.

„Прекалено трудно е!” За някои деца четенето е бавен и труден процес. Ако Вашето дете се затруднява, най-добре е да поговорите с учителя му, за да Ви предложи книги, които отговарят на неговото ниво на четене.

„Не е важно!” Често децата не оценяват колко важно е да четеш добре и не осъзнават колко необходимо е това в живота, затова ние, родителите, трябва да намерим книжки или списания, свързани с интересите и заниманията им, дори и това да е книжка за компютърна игра.

„Не е забавно!” За съжаление, децата често ги обзема силно безпокойство, когато трябва да четат. Това важи с пълна сила за онези малчугани, които изпитват големи трудности при справянето с текст. Четенето може да не е забавно, дори и за децата, които се справят чудесно, ако ги принуждаваме да четат. Непрекъснатото повтаряне, че трябва да наблягат на книгите и в училище, и вкъщи може да се превърне в кошмар за малките читатели.

Нашият съвет: Опитайте се да не притискате децата, за да приемат четенето като забавление!

Какво наистина няма успех? Родители споделиха тактики, които само усилват нежеланието за четене:

Постоянното повтаряне. Избягвайте постоянното обясняване колко е важно да четеш и не преследвайте детето с книжка в ръка. Това само ще то накара да ненавижда книгите.

Подкупването. Разбира се, няма нищо лошо да възнаграждавате детето си за усилията му в четенето, но нали не искате то да очаква награда за всяка прочетена книга?! По-добре му предложете още една книга или списание и го похвалете за вече прочетената книга. С времето детето ще осъзнае, че прочетената книга е неговата награда.

Не съдете начина, по който четат децата. Трябва да правим разлика в това дали детето чете задължителната литература за училище или чете за забавление. Най-важната цел е да помогнем на детето да се забавлява, когато чете.

Критикуване на избора на четиво. Четенето на почти всичко е по-добре от четенето на нищо. Ако детето Ви избира книжки, които са по-лесни за четене или с несериозно съдържание, прикрийте разочарованието си. Четенето на всякаква литература е ценна практика и помага на детето да стане самоуверено. Ако просто сте с различен вкус, уважете правото на избор на детето си.

Поставяне на нереални цели. По-добре се стремете към прогрес стъпка по стъпка, отколкото към грандиозен напредък в четенето на детето. Не очаквайте, че то ще прочете една книжка за една нощ, може би за седмица и то с леко напомняне от Ваша страна. Дайте му времето, което му е необходимо, за да усети истинското удоволствие от прелистването на страниците и напредъка.

Четенето не е самоцел. Не превръщайте четенето в мисия. Под напрежение децата могат да четат само, за да удовлетворят родителите си, а не заради себе си, а дори може да се откажат напълно от книгите.