Да се запознаем с „различните“ деца на България – корица