Битката за хубавата трева – Бардур Оскаршон – Дамян Яков