Библиотеките – най-чест източник на книги за децата

Библиотеките все още са ужасно полезни! Те са източник №1 за набавяне на книги за децата според изследване на Bowker Market Research от 2012 г., представено по време на конференцията на Publishers Launch „Детското книгоиздаване става електронно“ в Ню Йорк в тази седмица.

В същото време обаче библиотеките вече не са мястото, където децата откриват нови интересни заглавия! Най-честите препоръки вече идват от семейството и приятелите, след това се нареждат книгите, които се откриват при разглеждане в книжарниците, а чак на трето място са библиотеките.

Четвъртото издание на доклада на Bowker „Потребителите на детски книги в дигиталната ера“ е базирано на допитване в интернет от есента на 2012 г. между общо 3000 родители на деца в три възрастови групи – от 0 до 6 години, от 7 до 13 и от 14 до 18 години. И докато повече от 40% от анкетираните родители твърдят, че четат е-книги, около 2/3 от тях казват, че предпочитат децата им да четат хартиени издания.

Вижте и част от заключенията в доклада от презентацията, изнесена на конференцията:

Автор: Александър Кръстев