6 ползи от четенето на комикси

Комикс артистът Адам Мърфи рисува за английското седмично списание „The Phoenix”  от създаването му. Наблюденията му, че комиксите насърчават четенето и развиват редица ценни качества у децата, е подкрепено както от собствения му опит, така и от дългогодишната практика на съпругата му Лиза като учител на деца със специални потребности. Адам установява впечатляващите резултати, до които използването на комикси в класната стая води – и споделя шест ползи от включването им в домашната библиотека.

Комиксите и естествеността

Взаимодействането с околния свят произвежда моменти, наблюдавани и изживени от взаимодействащите. Всеки един от тези моменти, независимо дали е директно възприет, припомнен или измислен, се явява като завършена, отделна картина или поредица от картини, понякога придружени от няколко думи или звуци. С други думи комикс. Хипотезата на Мърфи гласи, че комиксите са по-близки до вътрешните процеси в човешкия ум, от който и да било друг формат.

Комиксите и достъпността

Както при картинните книги, предимство на комиксите е, че в илюстрациите в тях се вниква много по-бързо, отколкото в думите, защото те не зависят от опита и образоваността на читателя. Информацията в комиксите изисква по-малко ментално обработване и позволява на четящия да навлезе в историята много по-пълноценно и лично. За начинаещи или хора, които не четат с голямо желание, това може да е особено важно.

Комиксите и грамотността

Научаването как се чете специфичният език на комиксите подпомага и обикновеното четене, например чрез подсилване уменията за четене от ляво на дясно (или обратното като в някои езици). Четенето на текста и последващото връщане, за да бъдат разгледани картинките, окуражава децата да препрочитат, като се движат обратно към предходния абзац, за да затвърдят разбирането. Визуализацията допълва казаното и позволява на децата да свикнат със значението на думите от контекста – само по себе си умение, подсилващо грамотността.

       

Комиксите и досещането

Мърфи счита, че абонатите на комикс, който излиза всяка седмица, имат възможност да изградят упражнения около предвиждането на предстоящото да се случи в следващия епизод. Това позволява и провеждането на дискусии за техниките за разказване като подсказките, отворения край и т.н.

Комиксите и разбирането

Мърфи споделя, че по време на работата си като личен възпитател на деца-аутисти жена му Лиза използвала интензивно комикси наместо стандартизирани символи. Нахвърляйки десетки бързи скици всеки ден, тя сполучвала да припомни на децата подробности в дневния график, да обясни плана за домашна работа, да разказва истории.

Комиксите и писането

Комиксите са чудесен помощник за развиването на писателски умения. Лесен начин децата да покажат творческия си гений е да нарисуват своите истории първо като комикси, а след това да използват направеното като основа за разказ. Упражнението е особено подходящо за деца, които имат затруднения с подреждането на мислите си – структурата на комикса интуитивно им показва как работят изреченията и параграфите с цел предаването на сюжетни идеи.

Макар и нерядко отричани като добри четива и пренебрегвани като образователен инструмент, комиксите могат да ни дадат много – стига да им предоставим този шанс.

илюстрации: на корицата – „Диана с главата надолу“, в статията – „Под игото“