3 причини деца и възрастни да четат повече

От Grammarly.com споделят, че е важно деца и възрастни да четат, защото:

1. Четенето обогатява речника*.

Без значение какво е нивото ви на четене, изследванията показват, че четенето разширява речниковия запас. Детските книги пък съдържат 50 % повече рядко употребявани думи от телевизионните предавания, излъчвани в най-гледаните часове. Те описват картините толкова богато, че стимулират въображението и предлагат на читатели и слушатели различни начини за изграждане на даден образ чрез различни изразни средства. Затова колкото повече четете, толкова повече думи ще знаете.

2. Чрез четенето повишавате своя IQ – резултат.

Всъщност намирането на директна връзка между времето, прекарано в четене и нивото на интелигентност е спорно, но някои изследвания доказват повишаването на интелигентността чрез четене. Интелигентността включва не само обема от знанията ни, но и способността да решаваме проблеми и емоционалната интелигентност (способността да разбираме и реагираме на хорските емоции).

3. Четенето действа релаксиращо.

Съгласно изследване от 2009 г., ако четете само 6 минути на ден за удоволствие, ще намалите стреса с 68 %. Четенето е по-евтино от отпускащ масаж и не толкова изпотяващо като спортните занимания, така че просто си направете услуга и използвайте четенето като метод релаксация.

Превод и адаптация: Вал Стоева

* Anne Cunningham and Keith Stanovich, Reading can make you smarter, Principal 83 no2 N/D 2003, http://gse3.berkeley.edu/faculty/aecunningham/Readingcanmakeyousmarter!.pdf.