Невероятните приключения на десет чорапа – Юстина Беднарек – Ракета