2 нови пътуващи сандъчета за малките читатели благодарение на частен дарител

От самото си създаване през 2014 г. проектът “Пътуващите сандъчета” на Българската библиотечно-информационна асоциация разчита на дарения за комплектоване на сандъчета. С  помощта на фондация “Детски книги” бяха проведени няколко дарителски кампании, а вече стана традиция всяка година издателствата, номиниращи свои книги за Наградата “Бисерче вълшебно”, да даряват по един екземпляр за сандъчетата.

За пръв път обаче частен дарител се свърза с представител на фондацията с желание да подпомогне проекта. Благодарение на дарените детски книги и играчки LEGO от 12-годишния Николай Вълканов, екипът ни комплектова 2 тематични пътуващи сандъчета за деца от 3 до 7 години.

“Сандъче за мъничи № 1: Безопасното движение” съдържа енциклопедии, илюстровани детски книги и лего конструктори, с които децата в детските градини да изградят силна връзка с книгите и ученето чрез игра и забавления. Първите му ползватели ще са малките посетители на Библиотека “Родина” в Стара Загора.

Второто сандъче съдържа картинни и илюстровани книги за мъници и ще отпътува към своите малки читатели от детските градини наесен.