“Грамотко” помага на ученици в с. Брестница да развият базисна грамотност
13.10.2017

Стартът на проекта “Грамотко” за подпомагане на учениците от ловешкото село Брестница да развият базисна грамотност ще бъде даден на 14 октомври (събота) от 10:00 часа в сградата на ОУ “Христо Ботев” в селото. Инициативата е дело на Биляна Асеновска, учителка в ОУ “Христо Ботев” в Брестница и възпитаник на програма “Заедно в час и е подкрепен от Тръста за социална алтернатива

Целите на проекта са да подкрепи учениците от селото, които имат значителни пропуски в своята базисна грамотност, с целенасочени извънкласни занимания през учебната година и иновативен подход. “Грамотко” се стреми да адресира един от ключовите проблеми на образованието в местната общност, причина за ранното отпадане от училище на много деца, и иска да повиши мотивацията за продължаване на образованието сред най-уязвимите ученици.

“Грамотко” ще подкрепя учениците в начален и прогимназиален етап в развиването на базисна грамотност - четене, писане и смятане, със занимания всяка събота по специално подготвена програма. По време на откриващото събитие за проекта на 14 октомври, учениците ще могат през образователни игри да определят своите цели за развитие в проекта и да изготвят правила за работа през годината с помощта на лични ментори. В тази отговорна роля ще влязат широк кръг от съмишленици на инициативата, сред които са кметът на с. Брестница Пенчо Лалев, Диана Василева, гл. експерт „Социална политика” и общинският съветник Наталия Борисова от община Ябланица, както и учителският колектив на училището в Брестница. Като ментори в “Грамотко” ще се включат още петима преподаватели от елитната езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” в гр. Ловеч, техни колеги педагози от Червен Бряг и участници в програма “Заедно в час” от региона на Ловеч.
FACEBOOK КОМЕНТАРИ

Вашият коментар